Gaute Corneliussen

Gaute Corneliussen

Advokat | Partner | Leder Advokatfirmaet PwC Agder, PwC Norway

Gaute har arbeidet som advokat i PwC siden 2008. Han har også lang erfaring fra arbeid i Skatteetaten, og har opparbeidet seg bred og allsidig kompetanse innenfor skatt og merverdiavgift.  Gaute har spesialkompetanse innenfor merverdiavgiftslovgivningen og arbeider hovedsakelig med avgiftsrådgivning og avgiftsrettslig bistand overfor næringsdrivende. Han har omfattende bransjeerfaring innen fast eiendom og oljeservicenæringen.
Gaute har de senere årene bistått med avgiftsrådgivning i tilknytning til flere store utbyggingsprosjekter i Agder. I tillegg har han omfattende erfaring fra virksomhetsetableringer og restruktureringer i Norge, og utfører oppdrag for både nasjonale og internasjonale virksomheter.

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 61 073

Kontakt meg

Erfaring

  • Skatteetaten 2000 - 2008
  • PwC fra 2008

Fagområde

  • Merverdiavgift i Norge
  • Fast eiendom
  • Selskapsrett
  • Nasjonal skatt
  • M&A transaksjoner
Følg oss