Skip to content Skip to footer

Loading Results

Gaute Lunestad

Gaute Lunestad

Advokat | Manager, PwC Norway

Gaute er utdannet jurist ved Universitetet i Bergen, og har i tillegg til en mastergrad i rettsvitenskap også tatt spesialfag i skatterett og selskapsrett. Gaute var høsten 2015 på utveksling til University of Southampton i England, hvor han studerte britisk selskapsrett og arbeidsrett, i tillegg til emner innenfor shipping og jurisdiksjon/lovvalg.

Gaute jobber som advokat ved PwC sin legal-avdeling i Bergen. Han startet i PwC i mars 2017, og har etter den tid fått bred erfaring og spesialisert seg innenfor individuell arbeidsrett, kontraktsrett og selskapsrett/M&A, i tillegg til regelverket innenfor havbruk. Gaute bistår klienter innenfor et bredt spekter av bransjer, men har den siste tiden fokusert spesielt på sjømatnæringen og shippingindustrien.

Kontaktinformasjon

Tlf: 959 02 598

Kontakt meg

Erfaring

  • PwC fra 2017

Fagområde

  • Shipping - offshore og oljeservice
  • Sjømat
  • Arbeidsrett
  • Selskapsrett
  • M&A transaksjoner