Gunnar Bøyum

Gunnar Bøyum

Direktør | Advokat, PwC Norway

Gunnar har siden 1992 arbeidet i PwC med skatte- og avgiftsrett, selskapsrett, kontraktsrett og forretningsjus generelt, og jobber hovedsaklig med om- og restruktureringer, fusjoner og fisjoner, oppkjøp og salg, aksjonæravtaler, generasjonsskifte mv.  Gunnar er leder for Førdekontoret, og jobber både på Førdekontoret og på Oslokontoret. Før Gunnar begynte hos PwC arbeidet han 4,5 år hos Skattedirektoratet. 

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 61 313

Kontakt meg

Fagområde

  • Nasjonal bedriftsbeskatning
  • Selskapsrett
  • Transaksjoner M&A
Følg oss