Hanna Broholm Stub

Hanna Broholm Stub

Manager | Advokatfullmektig, PwC Norway

Hanna arbeider hovedsakelig med selskaps- og skatterettslige spørsmål i forbindelse med restruktureringer av selskaper og konsern, samt andre egenkapitaltransaksjoner.

Kontaktinformasjon

Tlf: 988 95 489

Kontakt meg

Erfaring

  • PwC fra 2019

Fagområde

  • Selskapsrett
  • Nasjonal skatt

Utdannelse

  • Master i Rettsvitenskap | Universitetet i Bergen
  • Bachelor i Rettsvitenskap | Høgskolen i Molde
Følg oss