Hanna Hagen Torvund

Hanna Hagen Torvund

Advokatfullmektig | Associate, PwC Norway

Hanna er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen med spesialfag i skatterett. Hun har også en LLM i Corporate & Financial Law fra University of Glasgow. Hanna startet som advokatfullmektig i PwC Bergen i januar 2021, her jobber hun hovedskalig med områdene nasjonal og internasjonal skatt, M&A transaksjoner, selskapsrett og merverdiavgift.

Kontaktinformasjon

Tlf: 906 19 567

Kontakt meg

Erfaring

  • PwC fra 2021,

Fagområde

  • Nasjonal skatt, Internasjonal skatt, Personbeskatning, M&A transaksjoner, Selskapsrett, Merverdiavgift i Norge

Utdannelse

  • Master i Rettsvitenskap | Universitetet i Bergen, LLM i Corporate & Financial Law | University of Glasgow
Følg oss