Hege Merete Oftedal

Hege Merete Oftedal

Partner | Advokatfirmaet PwC, PwC Norway

Hege er advokat og partner i PwC Stavanger. Hun har 14 års erfaring som advokat og fikk bevilling i 2003. Hege har betydelig erfaring fra utenrettslig og rettslig prosesser, meklinger og forhandlinger. Hun var også dommerfullmektig ved Jæren tingrett i 2 år og har vært oppnevnt som voldgiftsdommer i entreprise.

Hege er fast bostyrer i konkurs og tvangsavvikling ved Stavanger og Jæren tingrett og har betydelig erfaring fra gjennomgang av økonomiske uregelmessigheter i forkant av og utenfor transaksjoner. Hun har solid kompetanse innen fast eiendoms rettsforhold. Før Hege begynte i PwC i 2012, var hun advokat i Vierdal Advokatfirma AS fra 2001.

 

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 61 029

Kontakt meg

Fagområde

  • Prosedyre
  • Restrukturering og konkurs
  • Fast eiendom