Henrik Gullaker

Henrik Gullaker

Advokatfullmektig | Senior Manager, PwC Norway

Henrik er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo med spesialisering innenfor personvern. Henrik jobber som advokatfullmektig i Legal avdelingen, hvor han primært jobber med personvern, informasjonssikkerhet og tilknyttede fagfelt. 

Henrik startet i Advokatfirmaet PwC i juni 2021 etter å ha arbeidet i to år i KPMG med bl.a. virksomhetsstyring, hendelseshåndtering og risikostyring på personvern- og informasjonssikkerhetsområdet. Han har også vært ansatt som personvernombud for Fylkeskommunen og flere kommuner i Møre og Romsdal.

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 60 899

Kontakt meg

Erfaring

  • Advokatfirmaet PwC fra 2021
  • KPMG 2019 - 2021
  • IKA Møre og Romsdal 2018 - 2019

Fagområde

  • Personvern
  • Selskapsrett
Følg oss