Ingrid  Fladberg Brucker

Ingrid Fladberg Brucker

Advokat | Direktør | Leder Arbeidsliv, PwC Norway

Ingrid er direktør og leder av arbeidslivsavdelingen i Advokatfirmaet PwC i Oslo. Hun har lang erfaring med å bistå norske og internasjonale selskaper i et bredt spekter av arbeidsrettslige problemstillinger, som blant annet omorganiserings- og nedbemanningsprosesser, i oppkjøpssituasjoner og med løpende veiledning til ledere og HR personell.

Ingrid har erfaring fra tvisteløsning og prosedyre både som advokat og som dommerfullmektig i Tønsberg tingrett. Hun har skrevet bok om arbeidstid og unntaket for særlig uavhengige og ledende stillinger, og er medforfatter på bøkene "seksuell trakassering i arbeidslivet" og kommentarutgave til arbeidsmiljøloven "arbeidsrett.no". Hun er sensor og masteroppgaveveileder innen arbeidsrett og sivilprosess ved Universitetet i Oslo.

Kontaktinformasjon

Tlf: 976 29 158

Kontakt meg

Erfaring

  • PwC fra 2021, Simonsen Vogt Wiig 2011-2021, Tønsberg tingrett 2014-2015, Advokatfirmaet Arnsen 2008-2011

Fagområde

  • Arbeidsrett, M&A transaksjoner

Kjernekompetanse

  •  Arbeidsrett
  • Arbeidslivsrelaterte tema som sosial bærekraft og mangfold og inkludering
Ingrid Fladberg Brucker er avbildet
Ingrid Fladberg Brucker

— Den løpende rådgivningen og sparringen med ledere og HR i konkrete saker, er noe av det som gjør advokatjobben aller mest spennende, sier hun.

Tre kjappe om Ingrid

Lese eller lytte?

Jeg kobler best av med å lese bøker og aviser, men det blir mye podcaster for å få jobbpendling, husarbeid og andre kjedelige oppgaver gjort.

Go-to-transportmiddel til jobb?

Båt (fra/til Vollen)

Hva driver deg i jobben?

Finne gode løsninger for kunder, få nye perspektiver, utvikle andre og meg selv. Ingen er noensinne utlært.

Hvilke utfordringer og muligheter ser du for dine kunder?

Arbeidsgivere står overfor en stadig mer kompleks og sammensatt lovgivning, noe som krever stor innsats for å navigere. Samtidig er arbeidstakerne mer bevisste enn noen gang tidligere, noe som ytterligere øker presset på arbeidsgiverne.

Det er en økende anerkjennelse av verdien av kompetanse i dagens samfunn. Samtidig er det essensielt å etablere solide strukturer og rammer for å sikre innovasjon og vekst, noe som er nødvendig for å holde tritt med den stadig skiftende verden vi lever i.

 

Følg oss