Ingrid  Fladberg Brucker

Ingrid Fladberg Brucker

Advokat | Direktør | Leder Arbeidsliv, PwC Norway

Ingrid er direktør og leder av arbeidslivsavdelingen i Advokatfirmaet PwC i Oslo. Hun har lang erfaring med å bistå norske og internasjonale selskaper i et bredt spekter av arbeidsrettslige problemstillinger, som blant annet omorganiserings- og nedbemanningsprosesser, i oppkjøpssituasjoner og med løpende veiledning til ledere og HR personell.

Ingrid har erfaring fra tvisteløsning og prosedyre både som advokat og som dommerfullmektig i Tønsberg tingrett. Hun har skrevet bok om arbeidstid og unntaket for særlig uavhengige og ledende stillinger, og er medforfatter på bøkene "seksuell trakassering i arbeidslivet" og kommentarutgave til arbeidsmiljøloven "arbeidsrett.no". Hun er sensor og masteroppgaveveileder innen arbeidsrett og sivilprosess ved Universitetet i Oslo.

Kontaktinformasjon

Tlf: 976 29 158

Kontakt meg

Erfaring

  • PwC fra 2021, Simonsen Vogt Wiig 2011-2021, Tønsberg tingrett 2014-2015, Advokatfirmaet Arnsen 2008-2011

Fagområde

  • Arbeidsrett, M&A transaksjoner
Følg oss