Ingvar Gjedrem

Ingvar Gjedrem

Advokat | Direktør, PwC Norway

Ingvar har juridisk embedseksamen fra Universitetet i Oslo. Ingvar har elleve års erfaring med å bistå norske og internasjonale selskaper med nasjonale og internasjonale skattespørsmål. Han har tidligere også erfaring fra Skatteetaten. Ingvars erfaring dekker et bredt område innenfor nasjonal og internasjonal skatt. Han har lederansvar for vår "Global Tax Compliance" portefølje. Ingvar har betydelig erfaring med bokettersyn og skattesaker. Videre er Ingvar en mye benyttet foredragsholder, bland annet innenfor skattespørsmål for eiendomsselskaper og andre relevante temaer.

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 60 064

Kontakt meg

Fagområde

  • Nasjonal bedriftsbeskatning
  • Compliance Services
  • Fast eiendom