Ivar-André Slettedal

Ivar-André Slettedal

Advokatfullmektig | Senior Associate, PwC Norway

Ivar skal jobbe primært med skatt og avgift, herunder kraftskatt og eiendomsskatt. Han jobber også med egenkapitaltransaksjoner, omorganisering og generell selskapsrett.

Ivar har bistått næringsdrivende og privatpersoner med eiendomsskatt på næringseiendommer, industrieiendommer, boliger og firtidsboliger, blant annet med administrative klagesaker overfor kommunen og med tvistesaker for domstolene.

Kontaktinformasjon

Tlf: 452 85 374

Kontakt meg

Erfaring

  • PwC fra september 2022
  • Deloitte Advokatfirma 2019-2022

Fagområde

  • Skatt og avgift
  • Eiendomskatt
  • Selskappsrett
Følg oss