Jan Egill Wendelboe Aarø

Jan Egill Wendelboe Aarø

Advokat | Partner, PwC Norway

Jan Egill har bred erfaring som forretningsjuridisk rådgiver med særlig erfaring innen fagfeltene eiendomsrett, kontraktsrett, entrepriserett, plan og bygningsrett, arbeidsrett, og selskapsrett. Jan Egill har ansvar for Advokatfirmaet PwC sin forretningsjuridiske avdeling i Bergen.

Jan Egill arbeider aktivt tverrfaglig både med kundenes egne ansatte og med andre avdelinger i PwC fordi virkelighetens utfordringer sjelden begrenser seg til juridiske spørsmål. Kombinasjonen av høy juridisk kompetanse, tverrfaglig oppgaveløsning og globalt nettverk sammen med lokal tilstedeværelse bidrar til gode juridiske og kommersielle resultater.

I ti år arbeidet Jan Egill i en portefølje som hadde eiendom, bygg og anlegg som kjerneområde og tilbød totalrådgivning til entreprenører og eiendomsutviklere. Arbeidsoppgavene har omfattet rådgivning gjennom hele prosessen knyttet til eiendomsutvikling og drift av eiendom. Fortsatt er en vesentlig del av arbeidet han gjør knyttet til fast eiendom.

Jan Egill har de siste årene hatt hovedfokus på arbeidsrettslige spørsmål og har bygget opp en avdeling med arbeidsrettsadvokater på Vestlandet. Han har over mange år vært fast rådgiver for en rekke arbeidsgivere innen arbeidsrettslige spørsmål, særlig knyttet til utarbeidelse av arbeidskontrakter, lokale tariffavtaler, kontraktslogistikk samt bistått i større og mindre omstrukturerings- og nedbemanningsprosesser. Omfattende bistand fra varslingssaker, faktaundersøkelser og organisasjonsutviklingsprosjekter.

Jan Egill har omfattende erfaring fra bistand til kjøp og salg av virksomheter, særlig knyttet til næringseiendom. En stor del av dette arbeidet har vært knyttet til omorganisering av virksomheter og etablering av integrerte selskaps- og kontraktsstrukturer.

Jan Egill har særlig erfaring fra rådgivning og prosjektstyring i forbindelse med selskapsrettslige omorganiseringer, oppkjøp av virksomheter og egenkapitaltransaksjoner, herunder gjennomføring av due diligence og bistand med arbeidsrettslige problemstillinger. Jan Egill har vært advokat for ulike offentlige organer og virksomheter.

Kontaktinformasjon

Tlf: 406 39 603

Kontakt meg

Erfaring

  • PwC fra 2017
  • Direktør i Advokatfirmaet KPMG AS 2014 - 2017
  • Advokat- Partner i Advokatfirmaet Grahl-Madsen & Co AS 2005 - 2014

Fagområde

  • Arbeidsrett
  • Fast eiendom
  • Juridisk due diligence
  • Selskapsrett
  • M&A transaksjoner