Skip to content Skip to footer

Loading Results

Jon Magnus Hellevik

Jon Magnus Hellevik

Advokat | Manager, PwC Norway

Jon Magnus har arbeidet i advokatfirmaet PwC siden høsten 2016, og er ekspert på personvernrettslige spørsmål og har særlig erfaring fra bank og forsikring innenfor personvern. Jon Magnus bistår jevnlig større og mindre aktører med utredninger, vurderinger og praktisk arbeid knyttet til å oppfylle krav etter GDPR og finne de beste løsningene for sine klienter.

Jon Magnus har videre betydelig kompetanse og erfaring knyttet til finansieringsavtaler, og forhandlinger ved inngåelse av og forhandling av finansieringsavtaler.

Videre arbeider Jon Magnus jevnlig med tvister og uenigheter om pengekrav, herunder tvangsfullbyrdelse, arrest, inkasso og tvister om betaling og oppgjør.

Kontaktinformasjon

Tlf: 402 11 837

Kontakt meg

Erfaring

  • PwC fra 2016

Fagområde

  • Personvern
  • Prosedyre
  • Finansielle tjenester
  • Insolvens