Knut Henrik Larsen

Knut Henrik Larsen

Advokat | Direktør, PwC Norway

Knut Henrik har arbeidet som advokat i Advokatfirmaet PwC siden 2001. Han var ferdig utdannet jurist i 1993 og er i tillegg utdannet bedriftsøkonom. Knut Henrik arbeider med generelle forretningsjuridiske forhold, og har sin kjernekompetanse innen norsk person- og næringsbeskatning, selskapsrett, ligningsforvaltningsrett, og arv og generasjonsskifte. Han yter bistand blant annet i forbindelse med restruktureringer og egenkapitaltransaksjoner, virksomhetsoverdragelser, aksjetransaksjoner, og arv og generasjonsskifte. I tillegg bistår han skatteytere med skatterådgivning og i klagesaker mv. mot skattemyndighetene. Knut Henrik har tidligere arbeidet 8 år i Skatteetaten (Skattedirektoratet).

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 61 061

Kontakt meg

Fagområde

  • Nasjonal bedriftsbeskatning, Personskatt, Selskapsrett
Følg oss