Knut Henry Haraldsen

Knut Henry Haraldsen

Advokat | Direktør, PwC Norway

Knut Henry er advokat i Advokatfirmaet PwC og har spesialkompetanse innen nasjonal og internasjonal skatterett. Han arbeider særlig med skattespørsmål i forbindelse med utenlandske selskapers virksomhet i Norge og norske selskapers virksomhet i utlandet, samt skatte- og trygdespørsmål i forbindelse med utstasjonering av arbeidstakere til utlandet og grenseoverskridende arbeidsforhold. Han arbeider med immigrasjonssaker, og bistår herunder med arbeids- og oppholdstillatelser i Norge. På bakgrunn av sin karriere som profesjonell fotballspiller gjennom 16 år, både i Norge og i utlandet, har han god erfaring med idrettsbeskatning, og bistår profilerte idrettsutøvere i skattespørsmål knyttet til arbeid og opphold internasjonalt. Knut Henry bistår for øvrig utenlandske selskaper og deres ansatte i forbindelse med skatte- og trygdespørsmål knyttet til arbeid på norsk kontinentalsokkel. I tillegg bistår han norske og utenlandske selskaper innenfor arbeidsrettslige spørsmål.

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 61 099

Kontakt meg

Fagområde

  • Global Mobility
  • Arbeidsrett
  • Personskatt