Kristin Mamelund

Kristin Mamelund

Advokatfullmektig | Senior Associate, PwC Norway

Kristin arbeider i dag hovedsakelig med arbeidsrett, kontraktsrett og selskapsrett.

Hun har bistått både privatpersoner og næringsdrivende i arbeidsrettslige og kontraktsrettslige tvister, blant annet oppsigelsestvister og kjøp og salg av bolig og landbrukseiendom. Hun bistår med rådgivning, forhandlinger, utarbeidelse av dokumenter og prosedyre.

Kristin er utdannet ved Universitetet i Oslo og fullførte sin master i rettsvitenskap med spesialisering innen arbeidsrett og arbeidslivsspørsmål. Kristin skrev masteroppgave om hvordan ytre hendelser utenfor bedriftens kontroll påvirker reglene ved en nedbemanning. I tillegg har hun praksis fra Gjøvik tingrett.

Kontaktinformasjon

Tlf: 418 59 516

Kontakt meg

Erfaring

  • PwC fra 2022, Østby Aarskog Advokatfirma AS 2021-2022

Fagområde

  • Arbeidsrett, Selskapsrett, Kontraktsrett

Utdannelse

  • Master i Rettsvitenskap | Universitetet i Oslo
Følg oss