Lars Hallvard  Walby

Lars Hallvard Walby

Advokat | Partner, PwC Norway

Lars er advokat og partner i Advokatfirmaet PwC. Lars har betydelig erfaring innen bedriftsbeskatning og har jobbet med nasjonal og internasjonal skatterett siden 1999. Han har lang erfaring i å bistå store og middelstore norske og internasjonale klienter med skatterådgivning. I tillegg har han erfaring fra offentlig skatteforvaltning, herunder praksis fra Sentralskattekontoret for storbedrifter.

Lars bistår norske og internasjonale industrielle aktører med løpende skatterådgivning, og i forbindelse med reorganiseringer, grenseoverskridende transaksjoner og etableringer, samt oppkjøps- og salgsstrukturering, herunder tax due diligence. Lars har spesialkompetanse på særskatteregimet for vannkraftprodusenter. I tillegg har han omfattende erfaring med å bistå ved generasjonsskifter i aksjeselskaper.  

Lars begynte i PwC i 2011 etter å ha jobbet som senioradvokat i Advokatfirmaet BA-HR. 

Kontaktinformasjon

Tlf: 481 61 795

Kontakt meg

Fagområde

  • Selskapsrett
  • Internasjonal bedriftsbeskatning
  • Nasjonal bedriftsbeskatning