Lars Helge Aasen

Lars Helge Aasen

Partner | Leder for Advokatfirmaet PwC, PwC Norway

Lars H. Aasen er skatterådgiver og partner i Advokatfirmaet PwC. Han har over 10 års erfaring fra selskapsbeskatning ved Oslo Ligningskontor, og har vært i PwC siden 2002, partner siden 2006. Lars jobber mye med FS-bransjen, og særlig knyttet til deres investeringsporteføljer, samt beskatning av verdipapirfond. Han er også ansvarlig for PwC sin skattebistand til fast eiendom,  og har de siste årene bistått ved er rekke større eiendomstransaksjoner, særlig ved oppkjøp fra utenlandske investorer, men har også en stor portefølje av norske selskap han bistår, gjerne i samarbeid med våre revisorer.

Lars er ansvarlig for PwC sin bistand med skatterapportering for multinasjonale selskap. Han jobber også mye kontakt med skattemyndighetene ved bokettersyn og tvistesaker.  Han er ofte valgt som foreleser på skattekurs. I tillegg har Lars lang erfaring med IT-bransjen og kjennskap til skatteutfordringer for denne bransjen. Han har også betydelig kjennskap til Retail-bransjen og yter skatteråd til flere ledende aktører.  

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 60 274

Kontakt meg

Fagområde

  • M&A
  • Nasjonal bedriftsbeskatning
  • Internasjonal bedriftsbeskatning
  • Selskapsrett
  • Compliance service
Følg oss