Malene Tellnes Rasmussen

Malene Tellnes Rasmussen

Advokatfullmektig | Manager, PwC Norway

Malene er advokatfullmektig i Financial Services-gruppen (FS) hos PwC, hvor hun leverer finansregulatorisk rådgivning til et mangfold av finansforetak for å sikre at de opererer i samsvar med gjeldende regelverk. Med bakgrunn fra finanssektoren, har Malene opparbeidet seg verdifull erfaring i kampen mot økonomisk kriminalitet. Hennes ekspertise strekker seg over viktige områder som anti-hvitvasking (AML), bekjempelse av terrorfinansiering, håndtering av sanksjoner og forebygging av svindel. Denne erfaringen har vært avgjørende for hennes evne til å gi innsikt og veiledning som beskytter klientenes interesser og omdømme.

Etter at hun begynte i PwC, har Malene spesialisert seg innenfor overholdelse av finansregulatoriske krav, med hovedvekt på AML.Hun tilbyr både juridisk og praktisk veiledning til et bredt spekter av finansforetak, inkludert banker, forsikringsselskaper, verdipapirforetak, forvaltere av alternative investeringsfond (AIF-forvaltere), plattformer for veksling og oppbevaring av virtuell valuta, betalingsforetak, låneformidlere, eiendomsmeglere og oppgjørsforetak.

Malene har ledet flere internrevisjonsprosjekter og bistått i en rekke konsesjonsprosesser, både nasjonalt og internasjonalt. Hun er også en hyppig foredragsholder på hvitvaskingsområdet og opptrer som fasilitator for arbeidsgrupper, hvor hun deler sin innsikt og fremmer beste praksis innen etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.

Kontaktinformasjon

Tlf: 418 47 925

Kontakt meg

Erfaring

  • PwC fra 2022
  • Jurist
  • Finansiell kriminalitet i Sbanken fra 2021 til 2022
  • AML Saksbehandler i Sbanken fra 2019 til 2021

Fagområde

  • Finansregulatoriske tjenester

Utdannelse

  • Master i Rettsvitenskap | Universitetet i Bergen
Følg oss