Malene Tellnes Rasmussen

Malene Tellnes Rasmussen

Advokatfullmektig | Senior Associate, PwC Norway

Malene har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Hun arbeider som advokatfullmektig i Advokatfirmaet PwC og er en del av advokatfirmaets team for finansiell kriminalitet. Hun har god erfaring fra operativt arbeid i finanssektoren og har særskilt kompetanse innen bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering, samt ulike typer svindel og bedragerier.
Malene bistår en rekke rapporteringspliktige med håndtering av forpliktelsene etter hvitvasking- og sanksjonsregelverket, herunder banker, betalingsforetak, forsikringsselskaper, eiendomsmeglere og foretak som yter vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta.

Malene arbeider blant annet med utarbeidelse av policy, rutiner og risikovurderinger, implementering og etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. Hun bistår også eiendomsmeglerforetak og finansforetak i internrevisjoner knyttet til hvitvaskingsregelverket.

Kontaktinformasjon

Tlf: 418 47 925

Kontakt meg

Erfaring

  • PwC fra 2022, Jurist, Finansiell kriminalitet i Sbanken fra 2021 til 2022, AML Saksbehandler i Sbanken fra 2019 til 2021

Fagområde

  • Finansregulatoriske tjenester

Utdannelse

  • Master i Rettsvitenskap | Universitetet i Bergen
Følg oss