Maria Fonneløp  Inderberg

Maria Fonneløp Inderberg

Advokat | Manager, PwC Norway

Maria Fonneløp Inderberg jobber som advokatfullmektig i PwC Legal sitt miljø innenfor Personvern, Sikkerhet og Teknologi.

Inderberg har opparbeidet seg en særlig kompetanse innenfor det sikkerhetsrettslige aspektet av GDPR og vurdering av landrisiko. Hun er en Certified Information Privacy Professional (CIPP/E - IAPP), og er videre personvernombud for et globalt selskap som er etablert i 17 land. 

Blant annet er Inderberg involvert som juridisk ekspert i prosjekter hvor PwC er med på å utvikle teknologiske løsninger. Hennes rolle er å påse at utviklingen skjer innenfor rammene av særlig personvern- og informasjonssikkerhetsregelverk. Hun har også inngått som en del av kjerneteamet i prosjekter hvor PwC har gitt råd om bruken av ulike teknologiske løsninger, herunder bruk av skybaserte tjenester. 

Fagartikler ved Maria Fonneløp Inderberg:

 

Kontaktinformasjon

Tlf: 478 65 144

Kontakt meg

Erfaring

  • PwC fra 2019
  • Simonsen Vogt Wiig 2019
  • Føyen Torkildsen 2018

Fagområde

  • Personvern
Følg oss