Marie  Munthe-Kaas

Marie Munthe-Kaas

Associate, PwC Norway

Marie leverte masteroppgave våren 2017 og ble en del av Advokatfirmaet PwCs personvernteam i oktober 2018. Før hun begynte i PwC var hun et år hos EFTAs Overvåkingsorgan i Brussel, der hun arbeidet med EØS-reglene for fri bevegelse av personer, varer, tjenester og kapital.

Som en del av PwCs personvernteam har hun arbeidet med en rekke personvernrettslige problemstillinger. Hun er med på å bistå i alle personvernrettslige oppdrag teamet har, herunder kartlegging, opplæring, gjennomgang av databehandleravtaler og vurderinger.

Kontaktinformasjon

Tlf: 473 99 446

Kontakt meg

Fagområde

  • Personvern | EØS-rett