Martine Karlsen Brustad

Martine Karlsen Brustad

Advokatfullmektig | Senior Manager, PwC Norway

Martine ble ferdig utdannet som jurist i 2008 og har arbeidet som advokatfullmektig i PwC siden 2009. Hun arbeider med alle typer nasjonale merverdiavgiftsrettslige problemstillinger. Hun har omfattende erfaring innen for eiendoms- og selskapstransaksjoner (M&A) og  utfører oppdrag for både nasjonale og internasjonale oppdragsgivere i denne forbindelse.
Martine har også bistått en rekke private foreninger og organisasjoner i forbindelse med momskompensasjon.

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 60 449

Kontakt meg

Fagområde

  • Nasjonal merverdiavgift
  • M&A