Max Ekornrud Gudmundsen

Max Ekornrud Gudmundsen

Advokat | Senior Manager, PwC Norway

Max Ekornrud Gudmundsen har arbeidet i Advokatfirmaet PwC siden 2015, og bruker i dag sin kapasitet som blant annet strategisk arbeidsrettslig rådgiver for en rekke større og mindre foretak. Max bistår både offentlige og private kunder innenfor et vidt spekter av arbeidsrettslige problemstillinger og prosesser. Videre er Max en del av det finansregulatoriske teamet og har bred erfaring med å bistå aktører i finansbransjen med finansregulatoriske spørsmål. 

Max har spisskompetanse innen anti-hvitvasking og har bistått en rekke større og mindre foretak med håndtering av forpliktelsene etter hvitvaskingsregelverket, bla. banker, verdipapirforetak, betalingsforetak, forsikringsselskaper og eiendomsmeglere. Max bistår foretak innenfor anti-hvitvasking og terrorfinansiering med blant annet GAP-analyser, utarbeidelse av rutiner og risikovurderinger, internrevisjon, konsesjonssøknader, implementering av regelverk og opplæring. Videre er Max hyppig benyttet som foredragsholder på området.

Kontaktinformasjon

Tlf: 909 86 705

Kontakt meg

Fagområde

  • Finansregulatoriske tjenester, Arbeidsrett, Antihvitvasking og terrorfinansiering

Utdannelse

  • Universitetet i Bergen
Følg oss