Skip to content Skip to footer

Loading Results

Morten Fotland

Morten Fotland

Advokat | Direktør, PwC Norway

Morten har arbeidet med MVA som juridisk spesialfelt siden 1999, først i Skatteetaten og deretter i over 12 år i forskjellige advokatfirmaer i Bergen. I PwC har han hatt ansvaret for fagfeltet MVA i Bergen og Hordaland i 7 år. Han bistår klienter innenfor de fleste bransjer, herunder nasjonale og internasjonale forsikringsselskaper, banker og andre aktører innen finansbransjen, samt selskaper med virksomhet innen shipping og offshore.

Innenfor fagfeltet MVA er en betydelig del av klientporteføljen knyttet til næringseiendom. Han bistår også private og offentlige aktører (kommuner) i større utbyggingsprosjekter. Morten bistår klienter i tvister mot Skatteetaten, og prosederer i den forbindelse også saker for domstolene. I 2012 prosederte han en MVA-sak for Høyesterett. Morten er engasjert som foreleser og sensor på Masterstudiet for revisjon og regnskap (MRR) på NHH, og har fra 1. august 2013 hatt stilling som Universitetslektor II på NHH.

Kontaktinformasjon

Tlf: 916 62 260

Kontakt meg

Fagområde

  • Nasjonal merverdiavgift. Internasjonal merverdiavgift (VAT)
  • Transaksjoner M&A