Morten Riseth

Morten Riseth

Advokat | Direktør, PwC Norway

Rolle

Morten er advokat og direktør i Advokatfirmaet PwC. Han har hovedansvar for forretningsjuridiske tjenester ved kontoret i Trondheim.

Relevant erfaring

Morten har lang og bred erfaring fra forretningsjuridisk advokatvirksomhet og som advokat/legal counsel i bankvirksomhet.

Han har særlig kunnskap innenfor rettsområdene fast eiendom, kontraktsrett, selskapsrett, bank- og finansrett, eiendomsmegling og arbeidsrett. 

Morten har inngående erfaring med bistand innenfor eiendomstransaksjoner, herunder ved salg av eiendomsselskaper, samt i due diligence-prosesser.  Han har videre erfaring innenfor selskapsrettslige omorganiseringer og arbeidsrettslige problemstillinger, herunder nedbemanninger. 

Morten har utdanningsbakgrunn fra Universitetet i Oslo og King's College, University of London.

Kontaktinformasjon

Tlf: 932 00 585

Kontakt meg

Fagområde

  • Fast Eiendom, Kontraktsrett, Selskapsrett, Bank- og finansrett, Eiendomsmegling, Arbeidsrett
Følg oss