Morten Weidemann Thorstensen

Morten Weidemann Thorstensen

Direktør | Advokat, PwC Norway

Morten har arbeidet som advokat i PwC siden 1997. Før dette var han 6 år ved Oslo ligningskontor. Mortens kjernekompetanse er norsk bedriftsbeskatning og selskapsrett.

Morten har lang erfaring som rådgiver i forbindelse med større og kompliserte transaksjoner og restruktureringer, herunder ulike former for omdannelser, fusjoner og fisjoner, og har i tillegg omfattende erfaring med å bistå ved generasjonsskifter i aksjeselskaper.   

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 60 096

Kontakt meg

Fagområde

  • Nasjonal bedriftsbeskatning
  • Selskapsrett
  • Transaksjoner M&A