Oddgeir Wiig

Oddgeir Wiig

Advokat | Direktør, PwC Norway

Oddgeir har 10 års erfaring med MVA, hovedsakelig innenfor alminnelig industri og energisektoren med rådgivning både overfor kunder i Norge og i utlandet. Han har lang erfaring med å yte MVA bistand til utenlandske næringsdrivende i forbindelse med oppstart av virksomhet i Norge.

Før han ble ansatt i PwC, jobbet Oddgeir som seniorskattejurist ved fylkesskattekontoret/Skatt sør.
I tiden Oddgeir har vært ansatt i PwC, har han vært ansvarlig for MVA gjennomgangen i due diligence oppdrag, og har også forelest i MVA for flere internasjonale oljeselskaper.

Oddgeir har også skrevet artikler som er publisert i ledende fagtidsskrifter. Oddgeir er Cand. jur fra Universitetet i Bergen, og har spesialfag i alminnelig og internasjonal skatterett, samt bedriftsbeskatning.  

 

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 62 885

Kontakt meg

Erfaring

  • PwC fra 2009
  • Skatteetaten 2005-2009

Fagområde

  • Merverdiavgift i Norge
  • Shipping - offshore og oljeservice
  • Fast eiendom
  • Juridisk due diligence