Per Christian Ask

Per Christian Ask

Advokat | Partner, PwC Norway

Per Christian er advokat og partner ved Advokatfirmaet PwC sitt Stavanger-kontor. Per Christian har mer enn 20 års erfaring med norsk og internasjonal beskatning, både for bedrifter og personer. Han bistår i hovedsak klienter innenfor olje- og gassbransjen, både oppstrøm, oljeservice og shipping og han har kompetanse innenfor selskapsskatt, personbeskatning og internasjonal mobilitet. Han har også omfattende erfaring med transaksjoner og restruktureringer.

Per Christian har prosedert en rekke skattesaker for domstolene og har Møterett for Høyesterett. Per Christian tiltrådte som partner i 2019. Han har erfaring som partner hos andre av "Big Four" og som Tax Manager i Total E&P Norge AS, samt som dommerfullmektig og som juridisk rådgiver hos skattemyndighetene.

Kontaktinformasjon

Tlf: 982 06 691

Kontakt meg

Fagområde

  • Internasjonal bedriftsbeskatning, Personskatt, Skattetvister

Utdannelse

  • Master i Rettsvitenskap | Universitetet i Oslo
Følg oss