Per Frode Sundby

Per Frode Sundby

Advokat | Direktør, PwC Norway

Per Frode har vært ansatt i PwC siden 2006, og arbeidet forut for dette i nærmere seks år ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker.
Per Frode har spesialisert seg innen internasjonal og nasjonal selskapsbeskatning, og med hovedfokus på internprising.
Per Frode deltar i internprisingsgruppen i PwC Norge, og er leder av internprisingspraksisen i PwC Bergen. Klienter omfatter internasjonale og nasjonale finans institusjoner, kraftselskap, forsikringsselskap, oljeservice selskap samt shipping. Per Frode har bistått en rekke klienter i forbindelse med restruktureringer. Han har også en omfattende erfaring med utarbeidelse av interprisingspolicy og internprisingsdokumentasjon.

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 60 633

Kontakt meg

Erfaring

  • PwC fra 2006

Fagområde

  • Internprising
Følg oss