Per Kirknes

Per Kirknes

Advokat | Direktør, PwC Norway

Per arbeider med internasjonal avgift og toll i PwC Norge. Han er advokat og utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, og har vært i PwC siden 2010.

Ett av Pers spesialfelt er mva-regler utenfor Norge; forholdet mellom disse reglene og de norske mva- og tollbestemmelsene. Han bistår sine klienter med rådgivning om avgifter ved produksjon og handel med varer i forskjellige land, herunder i konsernstrukturer. Per bruker sitt globale nettverk for å avklare korrekt avgiftsbehandling, men også for å se på muligheter for endring av vare- og fakturastrøm eller mva-registreringer for å spare tid og ressurser innenfor ulike supply chains.

Før Per startet i PwC, jobbet han 10 år med regelverksarbeid i Toll- og avgiftsdirektoratet. Han har gjennom dette god kunnskap om alle deler av tollreglene, slik som tollverdi, preferensiell opprinnelse, klassifisering av varer og tollprosedyrer. Dette er relevant både for importører og eksportører. Han jobber også med særavgifter, blant annet innenfor petroleumssektoren.

Per holder ofte foredrag, blant annet om tema innenfor det europeiske mva-systemet og norsk import-mva. 

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 60 099

Kontakt meg

Fagområde

  • Internasjonal merverdiavgift
  • Toll og særavgift