Silje Svanes Jensen

Silje Svanes Jensen

Advokat | Direktør, PwC Norway

Silje har arbeidet som advokat i det private næringsliv siden 2001. Hun har tidligere arbeidet som skattejurist ved Sentralskattekontoret for Utenlandssaker (SFU), og som advokat i Advokatfirmaet Schjødt. 

Silje har omfattende erfaring innen nasjonal og internasjonal bedriftsbeskatning. Silje har arbeidet med skattespørsmål knyttet til transaksjoner, struktureringer, skattlegging av kapital og petroleumsbeskatning. Silje benyttes av flere av våre oppstrømsklienter i forhold til generelle petroleumsskattespørsmål og internprisingsspørsmål.

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 61 055

Kontakt meg

Erfaring

  • PwC fra 2011, Advokatfirmaet Schjødt 2007-2011, Sentralskattekontoret for utenlandssaker 2002-2007

Fagområde

  • Nasjonal skatt, Internasjonal skatt, Petroleumsbeskatning
Følg oss