Stian Hasli Hansen

Stian Hasli Hansen

Advokat | Senior Manager, PwC Norway

Stian har graden master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og har studert et semester ved Faculty of Law på Bond University. Han arbeider med generelle forretningsjuridiske forhold og har sin kjernekompetanse innen norsk arbeidsrett.  

Stian arbeider med hele bredden av arbeidsrettslige problemstillinger for norske og internasjonale selskaper, og har særlig erfaring med vurderinger av om arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår er i overenstemmelse med de krav som stilles i lover, forskrifter og tariffavtaler. Stian har bistått ved flere juridiske Due Diligence oppdrag hvor fokuset har vært på den arbeidsrettslige siden. Stian har også arbeidet med virksomhetsoverdragelser, nedbemanningssituasjoner og i oppsigelses- og avskjedssaker.

Stian er videre medforfatter på kapittel 10 i kommentarutgaven til arbeidsmiljøloven i boken "arbeidsrett.no", og er bidragsyter til den pågående oppdateringen av boken "Oversikt over arbeidsretten" (red. Henning Jakhelln)."

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 60 486

Kontakt meg

Fagområde

  • Arbeidsrett, Juridisk Due Diligence
Følg oss