Stian L. Ordahl

Stian L. Ordahl

Advokat | Partner, PwC Norway

Stian har vært advokat siden 2008, og har arbeidet i PwC siden 2019. De første årene etter fullførte studier i 2006, arbeidet han med saker hovedsaklig knyttet til kontraktsrettslige, selskapsrettslige og skatterettslige forhold. De siste 10 årene har han hovedsaklig arbeidet med problemstillinger knyttet til fast eiendom, samt kontrakts- og selskapsrettslige forhold.

Han har spesialkompetanse innenfor næringseiendom og utviklingseiendom og bistår PwCs klienter både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. I tillegg til rådgivning knyttet til og gjennomføring av eiendomstransaksjoner og utviklingsprosjekter, har Stian inngående kunnskap om markedet for næringseiendom og utviklingsprosjekter lokalt og regionalt, og et betydelig nettverk i eiendomsbransjen på Sørlandet. I tillegg arbeider Stian med saker innen kontraktsrett, arbeidsrett og selskapsrett. Stian har gjennom seks års erfaring som CEO opparbeidet seg et svært godt grunnlag for rådgivning og bistand som ivaretar både kommersielle og juridiske interesser, til beste for kundene og prosjektene som ønskes gjennomført.

Kontaktinformasjon

Tlf: 903 60 045

Kontakt meg

Fagområde

  • Fast eiendom, Kontraktsrett, Selskapsrett
Følg oss