Stian Roska Revheim

Stian Roska Revheim

Advokat | Partner, PwC Norway

Stian jobbet fra 2002 til 2006 ved Asker og Bærum ligningskontor. Siden 2006 har han jobbet som advokat i PwC. I denne perioden har han spesialisert seg særlig innenfor områdene nasjonal og internasjonal selskapsbeskatning samt generell selskapsrett (restruktureringer m.v).

Stian jobber også med generell forretningsjus, herunder fast eiendoms rettsforhold samt bistand knyttet til kjøp og salg av selskaper. Stian har bistått i en rekke oppkjøp, herunder bedriftsgjennomganger (skatt og legal due diligence), samt utarbeidelse av kontrakt, forhandlinger. oppgjør m.v. Stian bistår også jevnlig i generasjonsskifter, herunder rådgivning i forkant og bistand til gjennomføring.

Stian er leder av Bergensavdelingen i Advokatfirmaet PwC i Norge. Han er jurist fra Universitetet i Bergen og medlem av Den Norske Advokatforening.

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 61 236

Kontakt meg

Erfaring

  • PwC fra 2006
  • Skatteetaten 2000 - 2006

Fagområde

  • Nasjonal skatt
  • Internasjonal skatt
  • Deals tax/M&A
  • Fast eiendom
  • M&A transaksjoner
  • Juridisk due diligence
  • Selskapsrett
Følg oss