Stian Roska Revheim

Stian Roska Revheim

Partner | Leder for Advokatfirmaet PwC i Region Vest, PwC Norway

Stian jobbet i perioden 2002 til 2006 ved Asker og Bærum ligningskontor. Siden 2006 har han jobbet som advokat i PwC. I denne perioden har han spesialisert seg særlig innenfor områdene nasjonal og internasjonal selskapsbeskatning samt generell selskapsrett (restruktureringer mv.).

Stian jobber også med generell forretningsjus, herunder fast eiendoms rettsforhold samt bistand knyttet til kjøp og salg av selskaper. Stian har bistått i en rekke oppkjøp, herunder bedriftsgjennomganger (skatt og legal due diligence), samt utarbeidelse av kontrakt, forhandlinger m.v.

Fagområde

  • Nasjonal bedriftsbeskatning
  • Internasjonal bedriftsbeskatning
  • Transaksjoner M&A