Stig Rune Johnsen

Stig Rune Johnsen

Advokat | Direktør, PwC Norway

Stig Rune Johnsen er Direktør og Advokat i PwC. Han har over 15 års erfaring med etterforsking/gransking av økonomisk kriminalitet og misligheter, herunder 11 år som spesialetterforsker i Økokrim.

På Økokrim var Stig Rune en av to godkjente avhørsinstruktører, og har i den sammenheng utdannet Økokrims spesialetterforskere i anerkjent avhørsteknikk innenfor en metodikk som særlig setter fokus på intervjuobjektets rettigheter og sikrer avhøret som kilde til pålitelig informasjon. Han har også holdt forelesninger for advokater om intervjumetodikk, kommunikasjon og rettslig eksaminasjon.

Stig Rune har etterforsket og hatt etterforskingsansvaret for flere av de større og mest komplekse korrupsjons- og konkurssakene i Økokrim.

Stig Rune har representert Norge i OECDs FATF (Financial Action Task Force) i forbindelse med implementering av bilaterale anti-hvitvaskingstiltak mot terrorfinansiering etter terrorangrepene i New York 11.09.01

Han har lang erfaring med internasjonalt politisamarbeid, herunder finansiell etterforsking i samarbeid med finansielle etterforskingsenheter og judisielle myndigheter i flere land.

Han har vært engasjert av Politihøgskolen til å utvikle et høyskolestudium i bekjempelse av økonomisk kriminalitet og har ledet dette studiet i to år. Han representerte også Politihøgskolen i CEPOL (European Police College) i forbindelse med utvikling av et felles internasjonalt opplæringsprogram for bekjempelse av hvitvasking.

Stig Rune har gjennomført gransking av påståtte misligheter i offentlig sektor og har lang erfaring med intervjuer av arbeidstakere og bedriftsledere. I tillegg til gransking arbeider han med juridiske vurderinger av faktum, særlig i forhold til strafferettslige, selskapsrettslige og arbeidsrettslige problemstillinger.

Stig Rune er utdannet både som politietterforsker og jurist. Han har utgitt flere faglige publikasjoner herunder om foretaksstraff og grensen mellom etterretning og etterforsking. Han har utgitt flere interne skrifter om intervjumetodikk og kommunikasjon.

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 60 343

Kontakt meg

Fagområde

  • Gransking
Følg oss