Stine Seljeseth Aase

Stine Seljeseth Aase

Advokat | Senior Manager, PwC Norway

Stine arbeider spesialisert med regelverk for finansbransjen og har særlig kompetanse innenfor betalingstjenester/PSD2, verdipapirregelverket, alternative investeringsfond og øvrig kundebeskyttelsesregelverk.

Stine har også sterk kompetanse innenfor selskapsrett og offentlige anskaffelser.

Kontaktinformasjon

Tlf: 994 40 165

Kontakt meg

Erfaring

  • PwC fra 2016

Fagområde

  • Finansregulatoriske tjenester
  • Offentlige anskaffelser
  • Selskapsrett
Følg oss