Stine Thoresen

Stine Thoresen

Senior Manager, PwC Norway

Stine er spesialisert innen internasjonal selskapsbeskatning og internprising. Stine arbeider med rådgivning knyttet til prising og dokumentasjon av konserninterne transaksjoner, grenseoverskridende restruktureringer, vurdering av struktur og prisingsoppsett, utarbeidelse av prisingsmodeller, utarbeidelse av avtaler, benchmarks og tilordning av profitt til fast driftssted.

Videre bistår hun i tvisteløsning og M&A prosjekter. Stine er Cand. jur. fra Universitet i Oslo. Hun har jobbet i et annet big4 selskap før hun startet i PwC.

Kontaktinformasjon

Tlf: 988 37 661

Kontakt meg

Fagområde

  • Internasjonal skatt
  • Internprising