Thea Karoline Bogen Braadland

Thea Karoline Bogen Braadland

Advokat | Senior Manager, PwC Norway

Thea er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo i 2013 og har arbeidet som advokat i PwC Kristiansand siden august 2022.
Thea har tidligere arbeidet som advokat og dommerfullmektig. Hun har erfaring særlig innen skatterett, selskapsrett og prosedyre/tvisteløsning.

Thea arbeider i dag med saker innen nasjonal og internasjonal selskapsbeskatning, samt selskapsrett. Hun bistår bl.a. med restruktureringer, herunder fusjoner og fisjoner, samt problemstillinger innen arv- og generasjonsskifte.

Kontaktinformasjon

Tlf: 984 98 342

Kontakt meg

Erfaring

  • PwC fra 2022
  • BDO Advokater 2019-2022
  • Aust-Agder tingrett 2017-2019
  • Advokatfirmaet Lund & Co DA 2015-2017
  • Advokatfirmaet BAHR 2014-2015

Fagområde

  • Nasjonal skatt
  • Internasjonal skatt
  • Selskapsrett

Utdannelse

  • Master i Rettsvitenskap | Universitetet i Oslo
Følg oss