Torbjørn Stokke

Torbjørn Stokke

Advokat | Partner, PwC Norway

Torbjørn har ansvar for International Assignment Services i Oslo og har jobbet med internasjonal mobilitet av arbeidskraft siden 2001. Torbjørn har meget gode oversikt over de ulike rettsområdene som påvirkes ved internasjonal mobilitet og er derfor i stand til å gi helhetlige råd. Short Term Business Travelers er en gruppe arbeidstakere som Torbjørn jevnlig bistår med å lage gode løsninger for.

Torbjørn er opptatt av rettsutviklingen og deltar i debatter innenfor sitt fagområde, og han brukes jevnlig som foredragsholder både internt og eksternt. 

Fagområde

  • Arbeidsopphold i utlandet
  • Utenlandsk arbeidskraft i Norge
  • Personskatt