Trine Hamre Rønningen

Trine Hamre Rønningen

Advokat | Senior Associate, PwC Norway

Trine var ferdig utdannet fra Universitetet i Bergen våren 2019, og begynte i Advokatfirmaet PwC høsten 2019. Her arbeider hun bredt med finansregulatoriske tjenester, herunder særlig betalingstjenester og anti-hvitvasking, i tillegg til å arbeide bærekraftig finans. 

Kontaktinformasjon

Tlf: 418 51 918

Kontakt meg

Erfaring

  • PwC fra 2019, Trainee i diverse advokatfirma 2018 - 2019

Fagområde

  • Finansregulatoriske tjenester, Internasjonal mobilitet (Global mobility), Personbeskatning

Utdannelse

  • Master i Rettsvitenskap | Universitetet i Bergen
Følg oss