Trond Ingebrigtsen

Trond Ingebrigtsen

Partner | Leder Advokatfirmaet PwC, PwC Norway

Trond er advokat og har siden 1997 jobbet med avgiftsrelaterte spørsmål i advokatfirmaet PwC. Trond har også flere års erfaring med merverdiavgift fra skattekontor og Skattedirektoratet.
Trond har bred erfaring fra de fleste områder innen MVA. Han har særskilt kompetanse innenfor fast eiendom og MVA samt internasjonal VAT, herunder logistikk og distribusjonsløsninger over landegrensene.
Trond jobbet som internasjonal MVA-koordinator hos PwC San Francisco i perioden 2000-2001. Han holder en rekke kurs i MVA både internt og eksternt.

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 60 810

Kontakt meg

Fagområde

  • Nasjonal merverdiavgift
  • Internasjonal merverdiavgift
Følg oss