Bjørn Egil  Johannessen

Bjørn Egil Johannessen

Partner, PwC Norway

Bjørn Egil Johannessen er partner, og leder PwC Norges Deals-avdeling som hjelper investorer med å forstå grunnleggende finansielle antakelser forbundet med planlagte transaksjoner, ved oppkjøp, fusjoner, fisjoner, salg, emisjoner og børsnoteringer.

Bjørn Egil har mer enn 20 års erfaring fra revisjon og transaksjonsrådgivning. Han har ledet en lang rekke større rådgivningsoppdrag og har arbeidet med mange store og komplekse virksomhetstransaksjoner, omfattende oppkjøp, sammenslåinger, restruktureringer, salg, børsnoteringer og aksjeutstedelser for selskaper notert på Oslo Børs. Gjennom sin betydelige erfaring med børsnoteringer har Bjørn Egil svært god erfaring med etablering av risikostyring og intern kontroll-rutiner og de utfordringer og ansvar dette pålegger ledelsen og styret.

Bjørn Egil har, basert på sin erfaring, opparbeidet et stort internasjonalt nettverk blant kolleger innen transaksjonsrådgivning og har betydelig erfaring med ”crossborder” transaksjoner.

Bjørn Egil er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor.              

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 60 546

Kontakt meg

Følg oss