Bjørn Einar Strandberg

Bjørn Einar Strandberg

Partner | Revisjon, PwC Norway

Bjørn Einar Strandberg er partner i PwCs fagavdeling og er en dedikert spesialist som fokuserer på regnskapsmessige utfordringer med hovedvekt på internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS).

Bjørn Einar er en erfaren kurs- og foredragsholder med flere presentasjoner årlig innenfor emnene konsernregnskap, oppkjøp fusjon og fisjon i tillegg til skatt i regnskapet. Han er kursholder internt på nyheter innenfor IFRS og har også forelest internasjonalt.

Bjørn Einar har en fortid som revisor med bred bransjeerfaring, men supporterer nå i stor grad shipping, oljeservice, oppdrett og transportsektoren. Han benyttes også som ekspert i tvistesaker.

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 61 015

Kontakt meg

Følg oss