Skip to content Skip to footer

Loading Results

Didrik Thrane-Nielsen

Didrik Thrane-Nielsen

Partner, PwC Norway

Didrik Thrane-Nielsen har bred erfaring med finansielle instrumenter, råvarekontrakter, sikringsbokføring og risikostyring. Didrik er medlem av PwCs Global Accounting Consulting Services med særlig ansvar for råvarekontrakter og innebygde derivater. I sin rolle i fagavdelingen og Global ACS bistår han et stort antall norske og internasjonale selskaper i praktiske problemstillinger relatert til risikostyring, sikringsbokføring og finansielle instrumenter og deltar i utarbeidelsen av PwC posisjoner innenfor IFRS knyttet til finansielle instrumenter. Han er nestleder i Norsk RegnskapsStiftelses fagorgan for IFRS og Norges representant i den internasjonale organisasjonen av nasjonale standardsettere. Han er sensor på NHH og foreleser om IFRS for finansielle instrumenter for MRR på BI og IFR Academy.

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 60 437

Kontakt meg