Erlend Bjørklund

Erlend Bjørklund

Manager, Leder klima og natur, PwC Norway

Rolle

Erlend Bjørklund arbeider i PwCs bærekraftsavdeling med fokus på klima- og bærekraftsrisiko, grønn omstilling og strategi. Han har vært en nøkkelressurs for rådgivning og analyse knyttet til klimarisiko for store selskaper, med bransjefokus innen industri, havbruk og bygg- og anlegg. Erlend har også prosjekterfaring innen bærekraftsrapportering, porteføljeanalyse og ESG Due Diligence oppdrag.  

Relevant erfaring

Før han kom til PwC i februar 2019, fullførte Erlend et internship i en FN-organisasjon (UNIDO, basert i Wien) som jobber med bærekraftig industrialisering og prosjektledelse i utviklingsland med fokus på omstilling til bærekraftig forretningsmodeller. Her jobbet Erlend tett med FNs Bærekraftsmål, spesielt med mål nr. 9 som omhandler innovasjon og infrastruktur. Gjennom dette fikk Erlend bred erfaring fra prosjekter knyttet til grønn konkurransekraft og bærekraftstrategi.

Før dette arbeidet han en periode i WWF som forskningskonsulent og dataanalytiker på et prosjekt som omhandlet synergiene mellom kosthold i utviklingsland og bærekraftig landbruk. Etter at han begynte i PwC har Erlend jobbet med klimarisiko og vesentlighetsvurderinger for kunder fra ulike bransjer, samt bærekraftsanalyser gjennom bistand til PwCs årlig rapport - Bærekraft 100.

Erlend har en Master i Environmental Policy & Regulation fra London School of Economics og en Honours BA i International Development Studies fra McGill University.

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 60 664

Kontakt meg

Fagområde

  • Klima- og bærekraftsrisiko
  • Grønn omstilling
  • Bærekraftstrategi FNs bærekraftsmål
  • Analyse og syntese
  • Naturrisiko
Følg oss