Fredrik  Botha

Fredrik Botha

Partner | Revisjon, PwC Norway

Fredrik har mange års erfaring på tvers av bransjer som ansvarlig for gjennomføring av revisjon av alt fra mindre virksomheter til større, børsnoterte konsern, herunder koordinering av revisjonsoppdrag med involvering av revisorer på tvers av landegrenser. De senere år har han særlig jobbet innen bank/finans, eiendom og shipping/offshore.

Fredrik har vært tilknyttet PwCs nasjonale fagavdeling innen regnskap med særlig fokus mot internasjonale regnskapsstandarder, i tillegg til bred erfaring med restruktureringer og selskapsbeskatning. Han er også fast kursholder i revisjon internt i PwC. Fredrik har en mastergrad i finans og er statsautorisert revisor fra Handelshøyskolen BI.

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 60 598

Kontakt meg

Følg oss