Fridtjof Wergeland

Fridtjof Wergeland

Senior Associate | Bærekraftsrådgiver | Risk Advisory Services, PwC Norway

Rolle

Fridtjof arbeider i PwCs bærekraftsavdeling med fokus på bærekraftstrategi- og rapportering, klimaomstilling og grønn konkurransekraft. Han har jobbet på en rekke prosjekter knyttet til bærekraftsrapportering og verifikasjon av ikke-finansiell informasjon. Fridtjof har gjennom ulike prosjekter analysert Norges klimaomstilling frem mot 2030 og finansbransjens rolle i lavutslippssamfunnet. Han har også erfaring med strategisk rådgivning og revisjonsarbeid med bakgrunn fra et 2 årig traineeprogram i PwC, hvor han jobbet på tvers av organisasjonen.

Relevant erfaring

Fridtjof har gjennomført analysearbeid og verifikasjon av bærekraftsrapportering for å vurdere i hvilken grad rapportering er tilfredsstillende og hensiktsmessig fremstilt. Han har erfaring fra strategiprosesser med å utføre vesentlighetsanalyser, sette mål og tiltak, og å styrke intern kontroll for rapportering av ikke-finansiell informasjon. Fridtjof har utført flere porteføljeanalyser for å kartlegge bærekraftsarbeid, med et spesielt fokus rettet mot finansbransjen. Han har også erfaring fra Bærekraft 100, PwCs klimaindeks og ledet utarbeidelsen av PwCs bærekraftsrapport.   

Fridtjof har tidligere jobbet med utvikling av vindkraft, og har en mastergrad i finans og strategi fra Copenhagen Business School med spesialisering i fornybar energi.    

Kontaktinformasjon

Tlf: 974 13 581

Kontakt meg

Fagområde

  • Bærekraftsrapportering
  • Verifikasjon av ikke-finansiell rapportering
  • Fornybar energi
  • Klimaomstilling