Frode  Myrdal

Frode Myrdal

Partner | Consulting , PwC Norway

Frode jobber primært i grenseland mellom informasjonsteknologi (IT) og organisasjonsutvikling/omstilling. Hans spisskompetanse er IT-strategi/masterplan, styringsmodeller, prosjektporteføljestyring og IT-organisering (etablering av felles tjenestesenter). I tillegg har Frode lang erfaring fra prosjekter innen IT anskaffelser, kontraktsforhandlinger, prosjekt/program ledelse for store omstillingsprosjekter og kost-cut/gevinstrealisering innen IT-organisasjonen, og gjennom bruk av IT i øvrig virksomhet. Han har også erfaring fra prosjekter innen virksomhetsstyring, lønnsomhets-forbedringer, abc-modeller og produkt/pris strategier.

I sine prosjekter har Frode jobbet både i offentlige og private større virksomheter.

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 61 303

Kontakt meg

Følg oss