Gry Møller

Gry Møller

Partner | Consulting Trondheim, PwC Norway

Rolle

Gry leder PwCs team innen Performance and Information Management og Data & Analytics i region nord. Hun har i over 17 år jobbet med å rådgi virksomheter for å omsette deres strategier og målsetninger i forbedringer innen forretningsprosesser, informasjonsutnyttelse og digitale systemer.

Relevant erfaring

Gry er erfaren rådgiver som har et klart blikk for hvordan digitale strategier skal underbygge og realisere virksomhetens mål og strategier. Hun har omfattende erfaring med anskaffelse og innføring av nye løsninger, og å lede de endringsprosessene dette innebærer for virksomhetene. 

Grys spesialfelt er i skjæringspunktet mellom strategi, organisasjon og teknologi, og hun jobber for at beslutninger skal være datadrevne og basert på analyse og innsikt. Hun evner å ta målsetninger fra et strategisk nivå til operasjonelle løsninger. Gry er sertifisert innen LEAN, PRINCE2 og MSP. Hun er siviløkonom fra NHH innen strategi, organisasjon og ledelse, med fordypning i prosjektledelse og endringsledelse.
 

Kontaktinformasjon

Tlf: 480 12 727

Kontakt meg

Fagområde

  • Data & Analytics
  • Business Technology
  • Strategi
  • Prosessforbedring
  • Forretningssystemer
  • Tjenesteinnovasjon- og design
  • Offentlig sektor
  • Energi
  • Teknologi
Følg oss