Hanne Løvstad

Hanne Løvstad

Partner | Bærekraft & klimarisiko, PwC Norway

Rolle

Hanne leder PwCs bærekraftsavdeling i Norge og har lang erfaring fra strategisk og operasjonell styring. I PwC jobber hun primært med rådgivning innen bærekraftsstrategi, klimarisiko og omstillingen til lavutslippssamfunnet. Hanne har ansvar for samarbeidet med klimanettverket SKIFT.

Relevant erfaring

Hanne har det siste året ledet flere prosjekter innen bærekraftsstrategi og -rapportering i finans- og energisektoren. På oppdrag fra klimanettverket SKIFT har hun også ledet arbeidet med å kartlegge utslippsbaner, tiltak og virkemidler innen alle sektorer for å kunne nå Norges klimamål for 2030.

Hanne kom til PwC fra stillingen som Partner- og kommunikasjonssjef i Miljøstiftelsen Bellona. Hun har bred kompetanse innen innovasjon og omstilling i ulike sektorer, blant annet  innen energi, transport og telekom. Hun besitter unik innsikt knyttet til klima og miljø og har et brennende engasjement for bærekraftig omstilling.

Hanne har ledet flere av Norges mest kjente selskaper i mobilbransjen, Lebara Norge, Tele2 Norge og NetCom Privat, med omfattende resultatansvar. Hun ledet selskapene gjennom krevende omstillingsprosesser med fokus på strategisk posisjonering, økt konkurransekraft og operasjonell effektivitet. Hun har som toppleder gjennomført omfattende strategiprosesser med bred involvering av de ansatte, og skapt stolte og inkluderende bedriftskulturer. Hanne har mottatt flere anerkjennelser for sitt verdibaserte lederskap. Hun mottok Brobyggerprisen i 2013, og ble samme år kåret til «Årets navn» i mobilbransjen i Norge. 

Hanne er utdannet sivilingeniør fra NTNU, og har tatt masterprogrammet Grønn Vekst ved BI.

Kontaktinformasjon

Tlf: 967 00 000

Kontakt meg

Fagområde

  • Verdibasert ledelse, Strategiutvikling og virksomhetsstyring, Bærekraftig utvikling og grønn omstilling, Klima og miljø, Fornybar energi og telekom

Mer om Hanne Løvstad

Se også:

Følg oss