Hanne Løvstad

Hanne Løvstad

Partner | Leder for klima- og bærekraftstjenester, PwC Norway

Hanne leder PwCs bærekraftsavdeling i Norge og har lang erfaring fra strategisk og operasjonell styring. Hun hjelper selskaper med å integrere bærekraft, klima og natur i sin forretningsstrategi og virksomhetsstyring, samt sikre at selskapene imøtekommer nye ESG-krav og forventninger fra viktige interessenter. Hanne har ansvar for PwCs samarbeid med klimanettverket SKIFT.

Før Hanne startet i PwC var hun partner og kommunikasjonssjef i Miljøstiftelsen Bellona, og hun har bred kompetanse innen innovasjon og omstilling i ulike sektorer, blant annet innen energi, transport og telekom. 

Hanne har ledet flere av Norges mest kjente selskaper i mobilbransjen, Lebara Norge, Tele2 Norge og NetCom Privat, og mottatt flere anerkjennelser for sitt verdibaserte lederskap. Hun mottok Brobyggerprisen i 2013, og ble samme år kåret til «Årets navn» i mobilbransjen i Norge. 

Hanne er utdannet sivilingeniør fra NTNU, og har tatt masterprogrammet Grønn Vekst ved BI.

EkspertiseFun facts

Kontaktinformasjon

Tlf: 967 00 000

Kontakt meg

Kjernekompetanse

  • Bærekraftig strategi og virksomhetsstyring
  • Klimarisiko og klimaomstilling
  • Dobbel vesentlighetsanalyse
  • Etterlevelse og rapportering i tråd med EUs taksonomi og Bærekraftsdirektivet/CSRD
  • Sirkulær økonomi og optimalisering av verdikjeder 

Som toppleder har Hanne gjennomført omfattende strategiprosesser med bred involvering av de ansatte, og skapt stolte og inkluderende bedriftskulturer.

Øystein Sandvik under et impuls løp i New York

Tre kjappe om Hanne

Hvor er du født og oppvokst?

Stavanger, ved Gandsfjorden med regn og blåst. Kjenner meg veldig igjen i Lykkeland, det var jo på den tiden jeg vokste opp, da Stavanger ble til oljehovedstaden.

Hva gjør du på fritiden?

Jeg er mye i marka med hunden min Molly. Jeg er glad i naturen - liker å gå på ski, svømmer og å være med familie og venner. I ferier leser jeg bøker. Er akkurat ferdig med “Palestina” av Odd Karsten Tveit og “Til dyrene” av Norun Hagen. To bøker til ettertanke.

Hva driver deg i jobben?

Ønsket om å løse klima- og naturkrisen og at Norge skal ta et større ansvar i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Vi har foreløpig ikke tatt inn over oss hvor store endringer som faktisk må til. Og så motiveres jeg veldig av å være en del av et engasjert og kunnskapsrikt team, der er jeg heldig. Jeg har veldig flotte og engasjerte medarbeidere, kolleger og kunder, og lærer nytt hele tiden.

Hvilke utfordringer og muligheter ser du for dine kunder?

I årene som kommer vil vi se tydeligere bevis på at bærekraft er konkurransekraft. Er man best i sin bransje på å begrense klimagassutslipp, så er det noe som i stadig større grad legges merke til. Staten vektlegger nå bærekraft med 30% i sine anbudsprosesser, og når en av dine kunder har forpliktet seg til vitenskapsbaserte klimamål, så vil de velge den leverandøren som hjelper dem med å nå dette målet.

Det er de bærekraftige strategiene og valgene, som er den tydeligste veien til lønnsomhet i fremtiden. Vi skal til netto nullutslipp, og det er ikke et valg. Denne omstillingen krever en langsiktighet, der man potensielt vil møte konflikter mellom de kortsiktige og de langsiktige målene. Selskapene må få arbeidsro for å jobbe med dette, og denne arbeidsroen fordrer at selskapene har tillit i aksjemarkedet. De som lykkes med å rapportere troverdig etter CSRD, har bedre forutsetninger for å bygge denne tilliten. Derfor blir det også viktig at selskapene tar rapporteringen på alvor. 

 

Hanne Løvstad

Hanne Løvstad i Arendal, under lanseringen av PwCs Klimaindeks.

Hannes siste publikasjoner

Følg oss