Harald  Nyeggen Sommer

Harald Nyeggen Sommer

Senior Manager | Internasjonal bistand og utvikling, PwC Norway

Rolle

Harald er Senior Manager i PwC og jobber med bærekraft og internasjonal utvikling. Han leder prosjekter innen strategi, trendanalyser og diverse rådgivning med fokus på mer effektiv bistand og utviklingspolitikk. Harald har omfattende erfaring fra internasjonal utvikling og har hatt lederroller både i Norge og internasjonalt.

Relevant erfaring

Harald kom fra mer enn 15 års erfaring innenfor bistand og internasjonal utvikling da han startet i PwC i 2019. Han har blant annet jobbet med klima- og utviklingspolitikk både på rådgiver- og ledernivå i over fem år. Han har vært assisterende Utenlandssjef i Kirkens Nødhjelp og ledet en avdeling med 45 ansatte. Da hadde han ansvaret for organisasjonens plan- metode- og rapporteringsarbeid og fikk omfattende kjennskap til norske og internasjonale tilskuddsordninger og bistandsforvaltning. Han har også vært  landdirektør i Zambia for Kirkens Nødhjelp, Christian Aid og Dan Church Aid hvor han hadde overordnet ansvar for budsjett, plan og rapportering og jobbet med en rekke internasjonale institusjonelle donorer. Her fikk han også god kunnskap om britisk og dansk bistandsregime. 

I PwC har Harald ledet prosjekter innen scenario- og trendanalyse, internrevisjon og  organisasjonsgjennomganger, samt drevet strategisk rådgivning for kunder i offentlige, privat, frivillig og internasjonal sammenheng. 

Harald har en master i internasjonal økonomisk politikk fra London School of Economics og har i tillegg studert organisasjon og prosjektledelse, statistikk og menneskerettigheter.

Kontaktinformasjon

Tlf: 970 88 514

Kontakt meg

Fagområde

  • Strategiutvikling og virksomhetsstyring
  • Prosess- og effektevalueringer
  • Økonomisk utvikling handel og investeringer
  • Mikro- og småskala bedrifter
  • Menneskerettigheter
  • Sosial due diligence
  • Interessentanalyse og -dialog
  • Innovasjon og samarbeid privat - offentlig - frivillig sektor